<div align="center"> <h1>dawny gdańsk</h1> <h3>slady dawnego gdanska. napisy, hydranty, kamienie graniczne. wolne miasto gdańsk. mikołaj wierzbicki</h3> <p>gdansk, gdańsk, danzig, napisy, stare napisy, niemieckie napisy, hydratnty, studzienki, mikołaj wierzbicki, gdynia, sopot,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://80.53.172.154/~mikowhy/DAWNYGDANSK.PL/index.htm" rel="nofollow">http://80.53.172.154/~mikowhy/DAWNYGDANSK.PL/index.htm</a></p> </div>